X


Przypomnienie hasła do DirectAdmin

Podaj swój login oraz domenę:
Login:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Opłać swoje usługi

Podaj kwotę i opis płatności
Kwota brutto płatności:  PLN   
Nr faktury:
Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
   


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Zmiana hasła do poczty

Wypełnij poniżej wymagane informacje:
Adres e-mail:
Aktualne hało:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Roundcube - Logowanie do poczty

Proszę swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    
Zmiana hasła

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu DirectAdmin

Proszę podać nazwę użytkownika, hasło oraz swoją domenę:
Login:
Hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    
Zapomniane hasło?

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu phpMyAdmin

Proszę podać swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do ustawień poczty

Proszę podać swój adres email:
E-mail:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


Regulaminy

Wybierz interesujący Cię temat pomocy i dowiedz się więcej na ten temat.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu tutaj lub w Centrum Pomocy, skontaktuj się z nami.

Promocja 50% na Start - Regulamin

§ 1. Informacje ogólne

Organizatorem Promocji 50% na Start jest AB-Com Arkadiusz Bednarczyk z siedzibą w Kobylnicy, pod adresem ul.Wodna 19A, 76-251 Kobylnica, wpisana do ewindencji działalności gospodarczej pod numerem 1978. NIP: 839-124-44-13 REGON: 771558618 - zwana dalej Organizatorem.
Promocja rozpoczęła się od dnia 5. kwietnia 2017 roku, a czas trwania jej jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Promocję zakończyć lub zakończoną wznowić.

§ 2. Zasady Promocji

W myśl Promocji wybrane i oznaczone na stronie usługi posiadają obniżoną o 50% cenę na okres pierwszego roku - przy założeniu że opłata roczna wnoszona jest jednorazowo. Podczas składania zamówienia w formularzu wyświetlana jest w sposób czytelny cena promocyjna oraz cena regularna, obowiązująca poza Promocją 50% na Start.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

W Promocji mogą uczestniczyć zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy, którzy dokonują zamówienia na nowe usługi objęte Promocją korzystając z odpowiedniego formularza na stronie.

Nie ma ograniczeń dotyczących ilości zamawianych usług w promocji - jedna osoba może zamówić ich dowolną ilość i każda zostanie zrabatowana zgodnie z warunkami Promocji.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pomocą formularza kontaktowego na stronie). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.

O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 5. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą Promocja 50% na Start.

Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.