X


Przypomnienie hasła do DirectAdmin

Podaj swój login oraz domenę:
Login:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Opłać swoje usługi

Podaj kwotę i opis płatności
Kwota brutto płatności:  PLN   
Nr faktury:
Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
   


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Zmiana hasła do poczty

Wypełnij poniżej wymagane informacje:
Adres e-mail:
Aktualne hało:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Roundcube - Logowanie do poczty

Proszę swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    
Zmiana hasła

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu DirectAdmin

Proszę podać nazwę użytkownika, hasło oraz swoją domenę:
Login:
Hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    
Zapomniane hasło?

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu phpMyAdmin

Proszę podać swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do ustawień poczty

Proszę podać swój adres email:
E-mail:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


Pomoc - Hosting

Uwaga! Porady oznaczone symbolem Videoporadnik oznaczają, że zawierają materiały w formie filmów wideo.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się z nami.

Zmiana parametrów PHP w panelu DirectAdmin

Videoporadnik Poradnik zawiera materiały wideo: Przewiń do filmu »

Do konfigurowania interpretera skryptów PHP służy plik o nazwie php.ini. Ze względów bezpieczeństwa nie jest on jednak bezpośrednio dostępny dla użytkowników serwera. Można go jednak modyfikować poprzez panel DirectAdmin.

W celu zmiany ustawień PHP należy przejść do opcji „Parametry PHP” w sekcji „Domeny”.

Otworzy się strona z najważniejszymi parametrami PHP i możliwością ich modyfikacji. Po wprowadzeniu zmian przy danym parametrze, należy kliknąć znajdujący się na końcu linijki przycisk „Save”, aby zapisać zmiany.

Opis dostępnych parametrów:
- allow_url_fopen – pozwala pisać skrypty, które będą otwierały pliki zdalne w taki sam sposób, jak pliki lokalne. Domyślnie opcja jest włączona.
- display_errors – pozwala na wyświetlanie komunikatów o błędach na stronie internetowej. Domyślnie opcja jest włączona.
- error_reporting – pozwala określić rodzaj generowanych logów błędów. Domyślna opcja „~E_ALL” ukrywa wszystkie błędy. Opcja „E_ALL & ~E_NOTICE” zapisuje błędy z pominięciem informacji o błędach w kodzie. Opcja „E_ALL” zapisuje wszystkie błędy.
- file_uploads – pozwala na przesyłanie plików przez formularze na stronie. Opcja domyślnie włączona.
- include_path – pozwala określić listę katalogów, w których funkcje require, include, fopen(), file(), readfile() and file_get_contents() szukają plików. Poszczególne katalogi należy rozdzielić dwukropkiem.
- log_errors – pozwala określić, czy błędy skryptów będą zapisywane w logach serwera. Domyślnie opcja jest wyłączona.
- mail.force_extra_parameters – pozwala wymuszać określone parametry w wysyłanych przez PHP e-mailach.
- max_execution_time – określa w sekundach czas, w jakim skrypt będzie oczekiwał na odpowiedź, zanim jego wykonywanie zostanie przerwane. Domyślna wartość to 30.
- max_input_time – określa w sekundach czas, w jakim analizowane są dane przesłane przez formularz na stronie. Domyślna wartość to 60.
- max_input_vars – pozwala określić limit zmiennych przesyłanych do serwera w jednym zapytaniu. Domyślna wartość to 1000.
- post_max_size – maksymalna ilość danych przesyłanych do serwera metodą POST. Domyślnie jest to 8 MB.
- session.gc_maxliftime – określa czas w sekundach, po którym dane będą postrzegane jako nieaktualne i potencjalnie czyszczone. Domyślna wartość to 1440.
- short_open_tag – pozwala na użycie skrótowego tagu otwierającego skrypty PHP (<?). Domyślnie opcja jest włączona.
- upload_max_filesize – określa maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer przez skrypty PHP. Domyślna wartość to 2 MB.
- zlib.output_compression – pozwala włączyć transparentne kompresowanie stron. Domyślnie opcja jest wyłączona.

Videoporadnik Zmiana parametrów PHP w panelu DirectAdmin

[top]