X


Przypomnienie hasła do DirectAdmin

Podaj swój login oraz domenę:
Login:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Opłać swoje usługi

Podaj kwotę i opis płatności
Kwota brutto płatności:  PLN   
Nr faktury:
Następnie zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
   


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Zmiana hasła do poczty

Wypełnij poniżej wymagane informacje:
Adres e-mail:
Aktualne hało:
Nowe hasło:
Powtórz nowe hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Roundcube - Logowanie do poczty

Proszę swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    
Zmiana hasła

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu DirectAdmin

Proszę podać nazwę użytkownika, hasło oraz swoją domenę:
Login:
Hasło:
Domena:
Połączenie szyfrowane    
Zapomniane hasło?

Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do panelu phpMyAdmin

Proszę podać swoją domenę:
Domena:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


X


Logowanie do ustawień poczty

Proszę podać swój adres email:
E-mail:
Następnie zostaniesz poproszony o podanie loginu i hasła
Połączenie szyfrowane    


Copyright © 2022 Linux.PL


Pomoc - Hosting

Uwaga! Porady oznaczone symbolem Videoporadnik oznaczają, że zawierają materiały w formie filmów wideo.

Jeżeli nie znajdziesz rozwiązania swojego problemu, skontaktuj się z nami.

Menedżer plików w panelu DirectAdmin

Videoporadnik Poradnik zawiera materiały wideo: Przewiń do filmu »

Panel DirectAdmin posiada wbudowany menedżer plików, który umożliwia przeprowadzenie podstawowych operacji na plikach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku dostępu przez FTP.

Aby uruchomić menedżera należy wybrać opcję „Menadżer plików” w sekcji „FTP, pliki”.

Po kliknięciu otworzy się strona menedżera, zawierająca listę plików i katalogów katalogu głównego serwera. Nawigacja po nich polega na kliknięciu w wybrany obiekt lewym przyciskiem myszy; w przypadku katalogu kliknięcie oznacza przejście do wskazanego katalogu, zaś w przypadku plików – podgląd ich zawartości. Aby przejść do katalogu nadrzędnego, należy wybrać katalog o nazwie „../ Poziom wyżej” lub wybrać lokalizację na ścieżce wyświetlonej ponad panelem menedżera.

W kolumnie „Akcje” możliwe są pewne działania:
- Zabezpiecz (w przypadku katalogów) – pozwala na zabezpieczenie dostępu do katalogu hasłem.
- Edytuj (w przypadku plików edytowalnych, np. tekstowych) – pozwala na edycję treści pliku.
- Zmień nazwę – pozwala na zmianę nazwy pliku lub katalogu.
- Kopiuj – pozwala na skopiowanie pliku do wskazanego katalogu.

Aby zabezpieczyć katalog hasłem, klikamy na opcję „Zabezpiecz”.

Wyświetli się strona, na której musimy zdefiniować podstawowe parametry zabezpieczonego katalogu:
- Komunikat chronionego katalogu, który będzie wyświetlany wraz z okienkiem proszącym o podanie nazwy użytkownika i hasła.
- Dodaj/Aktualizuj użytkownika – czyli login dostępu do naszego katalogu.
- Hasło (wpisywane dwukrotnie, aby wyeliminować pomyłkę), którego złożoność będzie miarą zabezpieczenia katalogu.

Aby zabezpieczenie było włączone, należy zaznaczyć opcję „Zabezpieczenie włączone” i kliknąć „Zapisz”.

Edycja plików umożliwia zmianę ich treści, po kliknięciu opcji „Edytuj”.

W efekcie otworzy się okno edytora, gdzie możemy modyfikować pliki, wprowadzając np. kod HTML strony. Poniżej okna edycji znajdziemy przycisk umożliwiający podgląd pliku w postaci strony („Podgląd HTML”) oraz możliwość zapisania zmian – albo poprzez zastąpienie edytowanego pliku, albo poprzez zapisanie go pod inną, wprowadzoną w odpowiednim polu nazwą.

Zmiana nazwy umożliwia przemianowanie pliku lub katalogu, z możliwością nadpisania go, jeśli w katalogu znajduje się już plik lub katalog o takiej samej nazwie.

Opcja „Kopiuj” działa podobnie – w efekcie jednak powstają dwa pliki lub katalogi o różnych nazwach ale takiej samej zawartości.

W dolnej części menedżera plików znajdują się dodatkowe opcje:
- Zmień uprawnienia – pozwalają na zmianę uprawnień dostępności do plików według zasad systemu Linux, na którym działają serwery, z możliwością zmiany uprawnień do podkatalogów na takie same, jeśli zaznaczy się pole „Rekursywnie” po liczbach opisujących nowe prawa dostępu.
- Resetuj właściciela – pozwala na ponowne przypisanie administratora konta jako właściciela wybranego pliku lub folderu.
- Dodaj do schowka – pozwala zapisać lokalizację wybranego obiektu w schowku systemowym, celem wykorzystania jej później.
- Usuń – pozwala przenieść wybrany obiekt do serwerowego kosza (dostęp do niego znajduje się w katalogu głównym serwera), a po odznaczeniu pola „Przenieś do kosza”, całkowicie usunąć go z serwera.
- Pokaż schowek – pozwala zobaczyć spis wszystkich umieszczonych tam obiektów w postaci ścieżek dostępu.
- Kopiuj pliki ze schowka tutaj – pozwala przenieść kopię plików ze schowka do aktualnie wybranego katalogu.
- Przenieś pliki ze schowka tutaj – pozwala przenieść pliki znajdujące się w schowku z ich pierwotnej lokalizacji do aktualnie wybranego katalogu.
- Wyczyść schowek – służy do opróżniania zawartości schowka.
- Utwórz nowy katalog – tworzy nowy folder, po wprowadzeniu jego nazwy i kliknięciu „Utwórz”.
- Utwórz nowy plik – tworzy nowy plik tekstowy (o dowolnym rozszerzeniu), do którego można automatycznie wpisać stałe elementy kodu HTML, poprzez zaznaczenie opcji „Szablon HTML”. Po kliknięciu przycisku „Utwórz”, przenosimy się do edycji utworzonego pliku, który następnie trzeba zapisać na serwerze.
- Wgraj pliki do obecnego katalogu – pozwala na przesłanie na serwer plików z lokalnego komputera.
- Kompresuj pliki w schowku do… – pozwala na zapisanie plików znajdujących się w schowku w formie archiwum (z rozszerzeniem tar.gz lub zip) w podanej lokalizacji na serwerze.

Videoporadnik Menedżer plików w panelu DirectAdmin

[top]